Mikro e-izobraževanje
Home / Izobraževanje / Mikro e-izobraževanje

Mikro e-izobraževanje

Mikro e-izobraževanje je strategija učenja, ki nudi udeležencem izobraževanja informacije v majhnih, zgoščenih delih. Izobraževanje po manjših vsebinskih sklopih je v praksi, pa tudi teoriji, znano že dalj časa. Pojem mikro izobraževanja pa se je začel uveljavljati šele v zadnjih letih. Še posebej pa velja to za mikro e-izobraževanje.

Mikro e-izobraževanje
Mikro e-izobraževanje ponuja možnost učenja kratkih, zelo osredotočenih vsebin.

Kaj je mikro e-izobraževanje?

Mikro e-izobraževanje (Micro e-Learning) je način izobraževanja, ko se posreduje znanje na časovno zelo omejen in učinkovit način. Praktični primeri mikro e-izobraževanja so mikro lekcije, ki se nahajajo v spletnih knjižnicah podjetij ali izobraževalnih institucij.

Vseživljenjsko izobraževanje je ključ do bolj konkurenčne, predvsem na znanju temelječe družbe.

Podatki in znanja, ki jih zaposleni potrebujejo za učinkovito opravljanje svojega dela in tudi za hitro reševanje pogostih težav so dostopni na spletu. Zelo pogosto so e-izobraževalne vsebine v obliki poučnih infografik, kratkih video posnetkov ali celo kvizov.

Mikrovsebina

Za mikro e-izobraževanje je značilno, da izhaja iz manjših smiselnih enot, ki jih imenujemo mikrovsebine. Dolžino posamezne vsebine določa tema, ki zajema eno samo zamisel. V primeru mikro e-izobraževanja je vsebina dostopna na spletni strani.

Mikro e-izobraževanje so kratke učne dejavnosti, ki potekajo z uporabo mikrovsebin.

Udeleženec e-izobraževanja lahko uporabi te mikrovsebine (Microcontents) za pridobivanje novega znanja, osvežitev oziroma posodabljanje že pridobljenega znanja, pa tudi za hitro reševanje zagat, na katere naleti pri svojem delu. Mikrovsebine lahko predstavljajo samostojno celoto ali pa so sestavni del obširnejšega izobraževalnega programa. Uporabljajo se lahko v neformalnem, formalnem in tudi priložnostnem izobraževanju. Mikrovsebine so najpogosteje sestavni del kombiniranega izobraževanja.

Kako deluje mikro e-izobraževanje v praksi?

Mikro e-izobraževanje je pripravljeno tako, da omogoča udeležencem izobraževanja doseči en učni cilj naenkrat. Zato je pripravljeno na tak način, da ponuja ciljne, specifične informacije o zelo ozki temi. Vsebine so lahko v obliki interaktivnega gradiva, pdf gradiva, infografik, videoposnetkov, kvizov, animacij, iger in podobnega.

Zanimivo in dinamično mikro izobraževanje
e-izobraževanje po vašem okusu, zanimivo in dinamično.

Standarden čas za posamezno izobraževalno dejavnost ni posebej določen. V praksi pa gre za module, ki trajajo od ene do 15 minut.

Mikro e-izobraževanje je zelo učinkovito in uporabno predvsem zaradi tega, ker si udeleženci izobraževanja lažje zapomnijo učno vsebino, če je razdeljena na manjše vsebinske sklope ali učne enote.

Prednosti mikro e-izobraževanja

Mikro e-izobraževanje zmanjša obremenitev udeleženca izobraževanja, saj so v učni proces vključene zgolj vsebine, ki so z vidika učnega cilja potrebne. Tovrstno izobraževanje spodbuja tudi samostojno učenje, saj si udeleženci izobraževanja sami določajo tempo učenja in lahko poleg predstavljene snovi dodatno preverjajo in raziskujejo podane vsebine. Velika prednost takšnega izobraževanja je tudi, da so informacije na voljo takrat, ko jih res potrebujemo. Zaradi tega je med izobraževanjem večja motivacija za pridobivanje novega znanja, ob koncu pa je boljši tudi rezultat.

Mikro e-izobraževanje se lahko uporablja v različnih fazah izobraževanja, torej pred, med in po izobraževanju.

Mikro e-izobraževanje omogoča, da poteka usposabljanje v intervalih. Mikrovsebine se lahko podajajo udeležencem izobraževanja v več korakih ali pa tudi postopoma v daljšem časovnem obdobju. Zaradi možnosti ponavljanja predstavljenih vsebin se poveča tudi ohranjanje dolgoročnega znanja.

Kdaj je mikro e-izobraževanje še posebej primerno?

Mikro e-izobraževanje je primerno predvsem za strokovno izpopolnjevanje. Uveljavlja se zlasti v podjetjih, ki morajo zagotavljati učinkovito izobraževanje, če si želijo zagotoviti nadaljnji razvoj in ohraniti prednost pred konkurenco. Mikro e-izobraževanje se v takih podjetjih uporablja predvsem pred izobraževanjem (informiranje o izobraževanju), za poudarjanje ključnih vsebin ter tudi ob koncu izobraževanja za utrjevanje in testiranje pridobljenega znanja.

Mikro e-izobraževanje je primerno pri izobraževanju ob vpeljevanju novih produktov in novih zaposlenih, za seznanjanje zaposlenih z novostmi glede zakonodaje, pa tudi za podajanje najnovejših informacij o nekem ožjem strokovnem področju.

Finančno e-izobraževanje
Znanje je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti posameznika, podjetja in celotne družbe.

Mikro e-izobraževanje prihrani zaposlenim veliko časa, saj se lahko učijo tudi med delom. Njihova odsotnost z dela je veliko krajša kot pri tradicionalnem izobraževanju. Izobraževanje s pomočjo kratkih mikrovsebin je veliko preprostejše kot obsežni in nepregledni programi e-izobraževanja.

Slabosti mikro izobraževanja

Mikro e-izobraževanje pa običajno ni najbolj primerno za širša pa tudi nova strokovna področja. Še posebej velja to v primeru, ko udeleženec izobraževanja nima nobenih izkušenj na tem področju. Precejšen problem pa predstavlja za mikro e-izobraževanje tudi primer, ko so kratke vsebine iztrgane iz širšega konteksta. V tem primeru obstaja nevarnost, da udeleženec izobraževanja ne bo prepoznal medsebojne povezanosti in soodvisnosti učnih vsebin. Zato je mikro e-izobraževanje tudi neprimerno za učenje kompleksnejših vsebin. Pri obsežnejših vsebinah, ki so sestavljene iz večjega števila mikrovsebin, je priporočljivo, da je na voljo tudi priporočena pot izobraževanja.

Kombinirano izobraževanje

Mikro e-izobraževanje predstavlja veliko dodano vrednost kombiniranemu izobraževanju. Kombinirano izobraževanje je kombinacija izobraževanja v učilnici in spletnega e-izobraževanja. Lahko bi celo rekli, da je to kombinacija najboljšega iz klasičnega in e-izobraževanja.

Kombinirano izobraževanje
Kombinirano izobraževanje je veliko bolj zanimivo in dinamično kot klasično izobraževanje

Kombinirano izobraževanje je torej način izobraževanja, pri katerem se uporabljajo različni učni pripomočki in pri katerem se mešajo različni učni slogi. Na eni strani pomeni to dodajanje najrazličnejših dejavnosti, zadolžitev in nalog, po drugi strani pa tudi dodajanje interakcije med izvajalcem in slušatelji izobraževanja. To je mogoče tako v obliki klasičnih izobraževanj v učilnici kot sinhronih e-izobraževanj, ki jih omogoča sodobna telekomunikacijska tehnologija.

Finančno e-izobraževanje

Povezave na zanimive in poučne članke o financah

Druge uporabne povezave

Similar Posts

Don`t copy text!